Kredyt kredytowi nie zawsze jest równy!

Porównywarka kredytów. Porównywarka kredytów

Szukając najlepszego kredytu w Niemczech, powinniśmy oprócz samego oprocentowania sprawdzić jeszcze to, ile zapłacimy za ten sam kredyt w różnych bankach. Szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na koszt całkowity kredytu, czyli ile dostaniemy na rękę, a jaką kwotę musimy oddać?!

Porównywarka kredytów, pomocą do wstępnego rozpoznania kosztów kredytu!
Mając w zasięgu ręki takie narzędzie jak neutralna porównywarka kredytów, możemy ją wykorzystać do porównania kosztów kredytu. Posiadając je z różnych banków, wybieramy te, które nas interesują. Wypełniamy on-line formularz i wysyłamy go. Dopiero po otrzymaniu konkretnych ofert (mając przysłowiowe "czarne na białym") jesteśmy w stanie ocenić, która z nich jest najciekawsza i po namyśle wybrać tą najkorzystniejszą!

Pamiętaj! Nie pomoże Ci nawet neutralna porównywarka kredytów, jeżeli nie zwrócisz uwagi na poniższe spostrzeżenia!
  1. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie kredytu oraz sporządzanie ofert jest darmowe i bez żadnych zobowiązań. Kto zażąda od Ciebie za to zapłaty, jest niewiarygodny i należy z niego zrezygnować!
  2. Im krótszy jest okres kredytowania, tym tańszy jest kredyt! Im dłuższy okres spłaty, tym mniejsze będą raty, ale zwrócisz dużo więcej!
  3. Jeżeli bierzesz większy kredyt z ubezpieczeniem, to bierz go tylko z tego banku, który zgadza się na dodanie kosztów ubezpieczenia i prowizji do spłat ratalnych!
  4. Przed podpisaniem wniosku-umowy o kredyt, sprawdź obowiązkowo to co jest napisane najmniejszą i wyblakłą czcionką!

Neutralna porównywarka kredytów!


Jaki kredyt w Niemczech jest dostępny dla Polaków?

Mając tak szeroką gamę banków, możemy bez większego problemu wyszukać i otrzymać interesujący nas kredyt.

Karta kredytowa

Karta kredytowa w Niemczech jak i w całej Unii Europejskiej jest kartą płatniczą, do której Bank przypisuje stosowny limit kredytowy. W odróżnieniu do innych kart, kredytowe wydawane są bez potrzeby zakładania konta bankowego. Wszystkie operacje finansowe rozliczane są w granicach przyznanego limitu. Opłata za kartę kredytową jest zazwyczaj zryczałtowana i potrącana raz w roku lub kwartalnie. Do karty kredytowej przypisany jest okres bezodsetkowy. W zależności od banku wynosi on 25 do 31 dni. Jeżeli posiadacz karty spłaci całą kwotę zadłużenia (w 100%) w periodowym okresie (bezodsetkowym), to nie zapłaci żadnych odsetek za wykorzystany kredyt. Jeżeli zaś z wykorzystanego kredytu zostanie chociażby 0,5% długu na karcie, to odsetki zostaną naliczone nie, od 0,5% lecz od całej kwoty! Należy przy tym pamiętać, że odsetki za limit kredytowy w karcie są wyżej oprocentowane niż linia kredytowa w rachunku bieżącym czy koncie oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Kredyt hipoteczny w Niemczech

Kredyty hipoteczne w Niemczech udostępniane są głównie na budowę nowego domu albo na zakup nowego lub używanego mieszkania własnościowego. Dla Polaków, którzy nie mają doświadczenia w tym zakresie, jedna dobra rada!

Decydując się na kredyt hipoteczny z banku w Niemczech, należy - jeszcze przed jego zaciągnięciem - sprawdzić wartość faktyczną tej nieruchomości (także wartość popytu i podaży)! Sprawdzić również koszt utrzymania tej nieruchomości, a w przypadku używanego mieszkania lub domu, również jego stan i ewentualne koszty naprawy. Dopiero po zapoznaniu się z tymi wszystkimi danymi, powinniśmy zasiąść do kalkulowania wysokości kredytu, jaki zamierzamy zaciągnąć.

Biorąc kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie w Niemczech najkorzystniej będzie, jeżeli posiadać będziemy własny kapitał w wysokości, co najmniej 20%, a wliczając do tego koszty dodatkowe nawet 30%. Dopiero, gdy te założenia są spełnione, kredyt hipoteczny zaczyna być interesujący i opłacalny. Pamiętajmy, aby się nie przekalkulować. Na spłatę kredytu powinniśmy przeznaczać nie więcej niż 40% naszego dochodu netto!

Tłumaczenia niemiecko-języcznych wyrazów i terminów bankowych użwanych w porównywarce kredytów!
Monate miesiące
Neu Berechnen obliczyć na nowo
Effektiver Jahreszins efektywne odsetki roczne (roczna stopa procentowa)
Zwek cel kredytu,
Kreditlaufzeit okres kredytowania ( w miesiącach!),
Kredit betrag wysokość kredytu ( w Euro),
Mtl.Rate / Effektiver Jahreszins miesięczna rata / roczna stopa procentowa
Repräsentatives Bsp. reprezentatywny przykład
Tarifdetails szczegółowe informacje taryfowe
fester Sollzins stała stopa oprocentowania kredytu
Bearbeitungsgebühr opłata manipulacyjna
Gesamtkreditbetrag całkowita kwota kredytu
Empfehlungen rekomendacja
Annahmequote poziom akceptacji
Fortschritt postęp
Person osoba
Anstellung zatrudnienie
Einkommen dochód
Kontodaten dane dotyczące konta
Unverbindliche, kostenlose Kreditanfrage niewiążący, darmowy wniosek kredytowy
Nettodarlehensbetrag kwota kredytu netto
Laufzeit okres czasu
Verwendungszweck przeznaczenie, zastosowanie,
Sonstiges inne
Daten ändern zmienić, poprawić dane
es wird kein negativer Schufaeintrag für Sie erzeugt nie będzie robiony żaden negatywny wniosek do Schufa
diese Anfrage ist noch kein Abschluss wniosek ten jest w dalszym ciągu niewiążący
Auszahlung erst nachdem unterschriebener Antrag per Post-Ident-Verfahren an die Bank gesendet wird Wypłata zostanie przelana do Banku po podpisaniu wniosku i dokonaniu procesu indentyfikacji.
Kreditnehmer kredytobiorca, pożyczający,
Anzahl Kreditnehmer liczba kredytobiorców,
eine Person jedna osoba
zwei Personen dwie osoby
Wichtig: Die Wahrscheinlichkeit, einen günstigeren Zinssatz zu erhalten, erhöht sich bei Angabe eines zweiten Kreditnehmers. Ważne: szansa na uzyskanie korzystnej stopy procentowej, zwiększa się przez wpisanie drugiego kredytobiorcy.
zurück wróć, powrót
Pflichtfeld pole obowiązkowe
bonitätsabhängiger Zinssatz stopa procentowa kredytu zależna od zdolności kredytowej
Anrede, Tilet zwrot osobowy (Pan, Pani), tytuł
Vorname Imię
Name, Nachnahme Nazwisko
Geburtsort miejsce urodzenia
Geburtsname Nazwisko panieńskie
Geburtstag data urodzenia
Familienstand stan cywilny
Berufsgruppe wykonywany zawód
Staatsangehörigkeit obywatelstwo
Anschrift adres korespondencyjny, nagłówek
Straße, Nr. ulica, nr. domu
PLZ Kod pocztowy
Dort wohnhaft seit zamieszkały/a od
Monat miesiąc
Jahr rok
Telefon tagsüber osiągalny w czasie dnia pod nr. telefonu
Telefon abends osiągalny wieczorem pod nr. telefonu
Mobiltelefon telefon komórkowy
Haushalt warunki rodzinno-mieszkaniowe
Personen im Haushalt ilość osób w rodzinie
davon Kinder w tym dzieci
Wohnsituation sytuacja mieszkaniowa (mieszkanie własnościowe, czynszowe, itp)
Vermietete Immobilie wynajęte, wydzierżawione lokale i śr. trwałe
Berufsbezeichnung wykonywany zawód
Branche branża
Name des Arbeitgebers Nazwa pracodawcy
Wichtig: Die Daten Ihres Arbeitgebers müssen vorliegen, werden aber nur im Falle eines Kreditausfalls benötigt, jedoch nicht zur Kreditprüfung Ważne: Dane twojego pracodawcy będą potrzebne na wypadek niespłacania kredytu, ale nie do sprawdzenia zdolności kredytowej.
Straße, Nr. des Arbeitgebers ulica i numer domu pracodawcy
PLZ, Ort des Arbeitgebers kod pocztowy i miejsce pracy
Dort tätig seit zatrudniony od
Ist Ihr Arbeitsverhältnis befristet? Czy jesteś zatrudniony okresowo?
ja tak
nein nie
Ihr vorheriger Arbeitgeber Twój poprzedni pracodawca
Straße, Nr. des vorherigen Arbeitgebers ulica, nr. domu poprzedniego pracodawcy
PLZ, Ort des vorherigen Arbeitgebers kod pocztowy, miejscowość poprzedniego pracodawcy
Dort beschäftigt gewesen okres zatrudnienia w poprzednim miejscu pracy
Ihr vorheriger Arbeitgeber Twój poprzedni pracodawca
Befristet bis czas ograniczony do
Ihr Nettoeinkommen pro Monat Twój miesięczny zarobe netto
Wichtig: Bitte ohne Kindergeld angeben Ważne: proszę bez zasiłku rodzinnego wpisać
Sonstiges Einkommen inne dochody
Monatl. sonstige Einnahmen (Vermietung, Unterhalt, Rente, Zinserträge, Nebenjob) dodatkowe dochody
Monatliche Warmmiete wysokość opłacanego czynszu mieszkaniowego z ogrzewaniem i ciepłą wodą włącznie
Bausparen wyskość comiesięcznych oszczędności na pobudowanie się lub zakup mieszkania
Lebensversicherung wysokość ubezpieczenia na życie
Private Krankenversicherung prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Kindes/Ehegattenunterhalt kwaota wydatków miesięcznych na utrzymanie dzieci, współmałżonka/i
Besitzen Sie einen PKW posiadasz samochód osobowy?
Besitzen Sie ein Motorrad posiadasz motocykl?
Besitzen Sie EC oder Kreditkarten posiadasz Eurocard albo kartę kredytową?
Bestehende Kredite istniejące, obecne kredyty
Anzahl bestehender Kredite liczba zaciągniętych obecnie kredytów
Kredit Art rodzaj kredytu
Ursprünglicher Kreditbetrag kwota wcześniej zaciągniętego kredytu
Monatliche Rate miesięczna rata (wysokość raty którą zamierzasz spłacić i w nowym kredycie na korzystniejszych warunkach ująć)
Restlaufzeit bis ile czasu pozostaje jeszcze do spłacania reszty starego kredytu
Wollen Sie diesen Kredit umschulden? Chcesz restrukturyzacji (konsolidacji) tego kredytu?
geschätzte Restschuld przypuszczalna wysokość starego jeszcze zadłużenia
Angabe zur Bankverbindung dane dotyczące konta bankowego
Konto Nr. und BLZ Numer konta bankowego i IBAN
Gewünschte neue Kreditsumme inklusive der Umschuldungen nowa kwota pożyczki jaką sobie życzysz, w tym restrukturyzacja zadłużenia
Alternative alternatywa
Ihr monatlich frei verfügbares Einkommen Twoje miesięczne wolne do dyspozycji dochody
Absicherung wählen wybierz zabezpieczenia
Bei Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Tod bezrobocie, niezdolność do pracy, śmierć
Ich trage alle Risiken selbst biorę pełne ryzyko na siebie
bei Arbeitsunfähigkeit będąc chorym
bei Arbeitslosigkeit będąc bezrobotnym
Gewünschter Auszahlungstermin termin w jakim sobie życzymy otrzymać kredyt
Bemerkung zum Kreditantrag uwagi do kredytu w razie pytań
Kontoinhaber posiadacz konta
Einzug der Rate zum raty odciągać (potrącać)
1 des Monats pierwszego dnia miesiąca

Ten link przeniesie Cię na górę strony

Copyright © All rights reserved
Site design by Kredyt-w-niemczech.de
Impressum