Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat zaciągania kredytów przez Polaków zamieszkałych na terenie Niemiec.

Kredyty dla Polaków w Niemczech! Kredyt w Niemczech

Czy każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do kredytu w Niemczech?
Tak! Pod warunkiem, że spełnia odpowiednie kryteria i wymagania banku niemieckiego.

Jakie są warunki i wymagania banków niemieckich, by móc ubiegać się o kredyt?
Każdy Polak, aby otrzymać kredyt w Niemczech musi spełniać następujące warunki:

Czy każdy Polak ma jednakowe szanse na kredyt w Niemczech, jeżeli spełnia powyższe wymagania?
Niestety nie i dotyczy to zarówno Polaków zamieszkałych w Niemczech jak i obywateli niemieckich, oraz innych obcokrajowców. Niemałe znaczenie przy wydaniu decyzji o udzieleniu kredytu odgrywa forma zatrudnienia, staż pracy i zdolność kredytowa wnioskującego. W najkorzystniejszej sytuacji znajdują się osoby prywatne, posiadające stałe zatrudnienie na umowie o pracę.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i wykonujące wolny zawód zaliczane są do grupy kredytobiorców o większym ryzyku. Ważnym dla niemieckich banków jest udokumentowanie przez wnioskującego funkcjonowanie firmy na rynku, przez co najmniej 12 miesięcy. Większość banków wymaga od firm nawet 2 lat stażu działalności gospodarczej oraz dochodów gwarantujących zdolność kredytową. Wcześniej składane wnioski – jak praktyka wykazuje – są rozpatrywane odmownie!ZŁÓŻ WNIOSEK NA DARMOWĄ OFERTĘ KREDYTOWĄ (KLIKNIJ TUTAJ)

Gwarancja! Rozpatrzenie wniosku i przedstawienie odpowiedniej oferty na kredyt, zostanie wykonane w 100% bezpłatnie i bez jakichkolwiek zobowiązań.

Każdy, kto złoży w banku niemieckim wniosek o udzielenie mu kredytu (bez wyjątku na formę zatrudnienia), jeszcze przed wydaniem decyzji będzie sprawdzony w SCHUFA pod względem wiarygodności finansowej i zdolności kredytowej. Negatywne cechy w rejestrze agencji kredytowej sektora prywatnego SCHUFA, przekreślają szansę wnioskującego na otrzymanie kredytu z jakiegokolwiek banku niemieckiego!


Kredyt w Niemczech bez SCHUFA?

Czy istnieje możliwość otrzymania kredytu w Niemczech bez sprawdzania rejestru SCHUFA?
Tak! Szwajcarskie i austriackie Banki nie są tak drobiazgowe jak Banki niemieckie. Nie są też zainteresowane niemieckim SCHUFA! Do każdego wniosku i do każdego klienta podchodzą indywidualnie. Niekiedy wystarczy mieć jakieś stałe dochody, albo inne zabezpieczenie na spłatę kredytu by go otrzymać. Możliwość tą wykorzystują nie tylko Niemcy z negatywną historią SCHUFA, ale również Polacy i pozostali obywatele Unii Europejskiej zamieszkali w Niemczech.

Kto ma szansę na uzyskanie kredytu w Niemczech bez sprawdzania rejestru SCHUFA?
Praktycznie każdy, kto może zaoferować coś na zabezpieczenie spłaty kredytu! Dla banków zagranicznych nieistotne są formy zatrudnienia. Także mniej ważne jest to, czy wnioskujący pracuje na pensji miesięcznej, czy jest rencistą, albo czy prowadzi działalność gospodarczą. Każdy kredytobiorca musi mieć jedynie ukończonych 18 lat i przynajmniej przez okres ostatnich 6 miesięcy stałe dochody. Osoby ze stałym zatrudnieniem (w czasie składania wniosku o udzielenie kredytu) nie mogą mieć wypowiedzianej umowy o pracę. Prowadzący natomiast działalność gospodarczą powinien przedstawić dodatni bilans.

Kredyt dla Polaków w Niemczech, dla tych o niskich dochodach i bezrobotnych?
Wiele osób ze względu na niskie dochody ma ograniczone szanse na kredyt w Niemczech. Szanse bezrobotnych na uzyskanie kredytu bankowego są prawie zawsze równe zeru! Zdolność kredytowa tych osób jest tak niska, że banki niemieckie widząc ryzyko w spłacie zadłużenia, wnioski ich z góry kwitują odmową.

Banki szwajcarskie, austriackie oraz współpracujące z nimi parabanki, skutecznie walczą z wykluczaniem tej grupy społeczeństwa. Priorytetem ich jest udzielanie szybkich i tanich kredytów tej grupie konsumentów, dostępnych także przez internet.

Teraz, bezrobotni i osoby o niskiej zdolności kredytowej, mają większe szanse na kredyt w Niemczech, przez internet i bez raportu SCHUFA!

W jakiej wysokości udzielane są kredyty bez sprawdzania rejestru SCHUFA?
W chwili obecnej kredyt tego rodzaju można otrzymać w wysokości od 3000 do 5000 euro!

Czy kredyt bez SCHUFA jest droższy od kredytu oferowanego przez niemieckie banki?
Ich oprocentowanie może być nieco wyższe od tych, które oferują niemieckie banki na kredyty gotówkowe. Spowodowane jest to wyższym ryzykiem banków.TUTAJ MOŻESZ WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ SPRAWDZANIA SCHUFA!

UWAGA! Składanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie kredytu jest zawsze bezpłatne! Jeżeli ktoś żąda za to jakiekolwiek opłaty, należy się z tego wycofać! Tylko wątpliwe firmy stosują tego rodzaju metody!


Bon-KreditSzybka pożyczka w Niemczech – Bon-Kredit!

Co to jest Bon-Kredit?
Bon-Kredit jest pośrednikiem między Bankami a osobami poszukującymi kredyt bez sprawdzania SCHUFA, lub posiadającymi niską zdolność kredytową. Mając w tym zakresie ponad 40 letnie doświadczenie oraz pozycję wiarygodnego partnera, Bon-Kredit korzysta z przywileju zaufania Banków. Dzięki niemu nie tylko kredyt bankowy, ale również pożyczka nie w banku a w prywatnej instytucji finansowej staje się osiągalna prawie dla każdego. Z doświadczenia wynika, że za pośrednictwem Bon-Kredit, większość banków zachodnich jest gotowa do udzielenia kredytu osobom, którym niemieckie banki go odmówiły!

Czy za pośrednictwo Bon-Kredit trzeba zapłacić?
Sama aplikacja o udzielenie kredytu jest bezpłatna. Opłata za pośrednictwo zostanie naliczona dopiero wówczas, gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony i pieniądze wypłacone! Kwotę tą dolicza się do miesięcznych rat kredytowych!

W jakiej kwocie udzielane są pożyczki i kredyty?
Za pośrednictwem Bon-Kredit, dostępne są kredyty bankowe oraz prywatne pożyczki w granicach od 2 do 100 tysięcy Euro. Wysokość kredytu zależna jest od wielu czynników, m.in. od zdolności kredytowej, przeznaczenia, zabezpieczenia, itp. Również od tego czy ma to być jedynie szybka pożyczka gotówkowa, albo większa suma z dłuższym okresem spłaty. Czy brana pod zastaw hipoteczny albo za poręczeniem innej osoby. Do każdego wniosku i kwoty podchodzi się z osobna!

Jakie są okresy spłaty?
Okresy kredytowania są różne i elastyczne w zależności od oferty. Okres spłaty może wynosić od 12 do 120 miesięcy!

Na jakie cele można wykorzystać pożyczone pieniądze?
Nikt nie musi ujawniać na co i w jaki sposób zamierza je wykorzystać. Kredyt można przeznaczyć na dowolne cele.

Kto ma szansę na pożyczkę w Bon-Kredit?
Pożyczkę mogą otrzymać zarówno osoby wykonujące wolny zawód jak i prowadzące działalność gospodarczą. Także renciści, urzędnicy, pracownicy umysłowi i fizyczni. Dla rencistów, nie stosuje się żadnych ograniczeń wiekowych.

Jak długo czeka się na decyzję o kredycie?
Złożony wniosek przez internet, rozpatrywany jest z reguły w ciągu 24 godzin (licząc od chwili złożenia aplikacji do wydania decyzji). Już na drugi dzień po złożeniu wniosku, otrzymuje się bezpłatną ofertę kredytu.

Co dalej, jeśli oferta kredytowa odpowiada?
Wniosek z otrzymaną ofertą należy podpisać i odesłać go razem z wymaganymi dokumentami. Są to najczęściej zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia o wysokości zarobków, odcinki rentowe, itp.

Jak wysokie jest oprocentowanie kredytu?
Oprocentowanie pożyczki Bon-Kredit, uzależnione jest od wielu czynników. Pod uwagę bierze się jej kwotę, okres spłaty, zdolność kredytową, ubezpieczenie, a nawet gwarancje żyrantów. Wysokość oprocentowania kredytu zależy również od Banku, który go udostępnił. Efektywne oprocentowanie w skali rocznej zaczyna się obecnie od 4,90% wzwyż.

Copyright © All rights reserved
Site design by Kredyt-w-niemczech.de
Impressum